Κινητά

Κινητά Μηχανήματα

Κινητά Μηχανήματα

Μηχανήματα που τοποθετούνται σε μία ή σε δύο γνάθους. Χρησιμοποιούνται είτε για τη μετακίνηση μεμονωμένων ή ομάδων δοντιών, είτε για τη συγκράτηση μίας ολοκληρωμένης ορθοδοντικής θεραπείας.

Go Top