Με χρήση ναρθήκων Clear Aligner

Το Eιδικό Oρθοδοντικό Eργαστήριο Βέττος Ortholab σε συνεργασία με τον Ειδικό Ορθοδοντικό Κο Μιχάλη Μαρουλάκο δημιούργησαν ένα ωραίο αποτέλεσμα θεραπείας με τη χρήση ναρθήκων Clear Aligner.

Διάρκεια θεραπείας 6 μήνες

Ορθοδοντικό Ιατρείο :
Dr  Μιχάλης Μαρουλάκος.

Ορθοδοντικό Εργαστήριο:
Vettos ortholab

 

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ