Περιστατικό Αραιοδοντίας

Το Eιδικό Oρθοδοντικό Eργαστήριο Βέττος Ortholab σε συνεργασία με τον Ειδικό Ορθοδοντικό Κο Μιχάλη Μαρουλάκο δημιούργησαν ένα άρτιο αποτέλεσμα θεραπείας με τη χρήση ναρθήκων Clear Aligner.

Διάρκεια θεραπείας 6 μήνες
Ορθοδοντικό Ιατρείο : Dr  Μιχάλης Μαρουλάκος. Ορθοδοντικό Εργαστήριο: Vettos ortholab

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΜΗΝΥΜΑ

www.ortholab.gr

Σωνιέρου 17

Αθήνα, 104 38

Τηλ: 210 52 30 152

FAX: 210 52 36 888

info@ortholab.gr